Hjälplänkar

 

Vad är Framtidsveckan?

Framtidsveckan är ett samarbete. Lokala aktörer ordnar, på eget initiativ, aktiviteter där den gemensamma nämnaren är ett hållbarhets- och omställningsperspektiv. På detta sätt kan en mångfald av idéer förverkligas och ett flertal olika målgrupper nås.

Framtidsveckan ska vara en motbild mot alla de dystra prognoser och hotbilder mänskligheten står inför. Under veckan vill vi synliggöra de enorma resurser, tankar, kunskaper och människor som redan idag finns i vår region och alla är en del av lösningen. Vi tror att även om de flesta problemen är globala så är lösningarna lokala!

Programmet för Framtidsveckan är varierat som en blomsteräng. Mångfalden av arrangörer och programpunkter avspeglar att omställning till hållbarhet handlar lika mycket om människor, mod och samarbete – som om natur, miljö och teknik. Inre och yttre omställning, konkreta lösningar och nya tankesätt, etik och praktik, stort och smått – allt är lika viktigt och alla behövs!

Mångfald är kul. Men inte bara det. Det är också en av de viktigaste egenskaperna för hållbarhet. Biologisk mångfald behövs för att ekosystem ska överleva när exempelvis klimatet förändras – och kulturell mångfald, mångfald i tankesätt och en mångfald av lösningar behövs för att bygga robusta samhällen!

Idén med Framtidsveckan föddes i Söderhamn 2009, spred sig under 2010 till hela Hälsingland och genomfördes 2011 i hela Dalarnas län, hela Gävleborgs län – och i Astrid Lindgrens hembygd. Under hösten 2011 genomfördes Framtidsveckan även i Örebro län.

Sen dess har Framtidsveckan vuxit så det knakar, och 2012 genomfördes Framtidsveckan på en mängd platser runt om i Sverige. Framtidsveckan har en nationell hemsida på Framtidsveckan.se

 

Vad är omställning?

Ofta när vi talar om ett framtida hållbart samhälle handlar det om hur vi i framtiden ska bygga våra hus, transportera oss, få mat, eller vilka energislag som är långsiktigt. Men denna yttre fixering har sina begränsningar...

Läs mer om Omställningens dimensioner
 
 

För arrangörer:

Ett brett samarbete – alla behövs!

Framtidsveckan är ett samarbete. Vi vill bjuda in alla som vill inspirera till en mer hållbar framtid. Arrangörer kan vara allt ifrån kommuner, organisationer, studieförbund, politiska partier och företag till ideella föreningar och enskilda personer.

Många olika idéer är tänkbara och viktiga! Hållbarhet innefattar alla områden.

Marknadsföringen förstärks med gemensamma och samordnade insatser. Att skapa Framtidsveckan tillsammans är också ett led i nätverksbyggandet mellan personer och organisationer som vill verka för omställning till hållbarhet i vårt område. 

Och här kan du anmäla dig och ditt arrangemang: Anmälan till Framtidsveckan 2013  

Nyheter från Framtidsforum

31 Juli 2014

Vadå "Skogsträdgård"?

Under 2 dagar i mitten på juli arrangerade Framtidsforum i samarbete med Omställning Vimmerby-Hultfred en skogsträdgårdskurs. Innehållet varierade från teori om vad en skogsträdgård faktiskt är till praktiska gräva-ner-planta-aktiviteter.

31 Juli 2014

Vi tog en tur till Hyssna!

I Hyssna finns två av Sveriges mest intressanta skogsgubbar; tvillingarna Anders och Johannes Eriksson. De driver tillsammans Melltorps skogsförvaltning. De är också riktiga irritationsobjekt för alla som vill bruka sin skog så konventionellt som möjligt med röjning och gallring av skogen...

24 Juni 2014

Hållbar utveckling med Leadermetoden – tio framgångsfaktorer

Leader Lär, Framtidsforums systerprojekt, levererar nu sina lärdomarna i en läsvärd rapport!

Senaste nyhetbreven från Framtidsforum