Hjälplänkar

Oscar Kjellberg - Vad händer med ekonomin när oljan sinar? Konsekvenser för lokal utveckling.

Tiderna av billig olja är förbi. Allt mer otillgängliga fyndigheter tas i anspråk. Påverkar det oss? Behöver vi tänka nytt?

Ladda ner Oscars föreläsning som ljudfil: Oscar Kjellberg_föreläsning.mp3 (ca 77 MB, 1,5 h)
Oscars powerpoint-bilder (att följa när du lyssnar på föreläsningen): Oscar i Vimmerby.pdf

Workshopen

Hillevi Helmfrid introducerade workshopen med frågan:
”Om det Oscar sagt stämmer– hur behöver vi då tänka när det gäller lokal utveckling?”
Ladda ner minnesanteckningarna från workshopen: Workshop Oscar.doc