Vår verksamhet finansieras av de kommuner vi verkar i:

 

 

 

Samt:

 

 

Som Leaderområde har vi finansiering ifrån EUs landsbygdsfond/stat.