Nu finns det möjlighet för arrangörer att söka medfinansiering av evenemang hos föreningen Astrid Lindgrens Hembygd. Under 2017 och 2018 kan vi medfinansiera minst 20 evenemang med upp till 15 000 kronor var.

Länk till: Mall_Ansökan om medfinansiering av evenemang inom Astrid Lindgrens Hembygd (wordfil).
Läs mer om mål inom hållbarhet, jämställdhet, ungas delaktighet och mångfald: Förklaringar mål för Det goda evenemanget (PDF-fil)

Läs mer om projektet Det goda evenemanget
Läs mer om projektet Allt som sker

I vår projektdatabas kan du läsa om beviljade evenemang som beviljats medfinansieringsstödet. Söka på temaområde Det goda evenemanget.

Har du frågor?
Kontakta gärna Cathrine Jansson, projektledare för Det goda evenemanget, 072-236 16 06, cathrine@alhembygd.se eller Therese Sjögren, projektledare för Allt som sker, tel 070-658 32 25, therese@alhembygd.se

Framgångsrika evenemang stärker landsbygden!

Det goda evenemanget är ett projekt inom Astrid Lindgrens Hembygd med målet att stärka evenemangskulturen. Projektet drivs parallellt med utvecklingen av den digitala evenemangskalendern Allt som sker, www.alltsomsker.nu. Bland aktiviteterna i projekten finns, utöver möjligheten till medfinansiering av evenemang, bland annat föreläsningar, nätverksträffar och rådgivningsbesök. Evenemang är en viktig del av en levande och attraktiv landsbygd. Genom projekten hoppas vi kunna bidra till att skapa mer framgångsrika och hållbara evenemang.
En arrangör kan söka medfinansiering för utgifter som lokalhyra, ljus/ljud, artist/föreläsare, marknadsföring eller scenhyra upp till 15 000 kronor. Kravet är att evenemanget genomförs i linje med föreningens mål inom hållbarhet, jämställdhet, mångfald och ungas delaktighet. En förenklad ansökan och korta beslutsvägar ska göra hela processen så smidig som möjligt för arrangören. Medfinansieringen kan bli ett välkommet tillskott för föreningar och företag som vill vidareutveckla eller skapa nya evenemang och vi välkomnar arrangörer att höra av sig för råd och stöd. Goda evenemang samlar människor på platsen, lockar nya besökare, får invånare att trivas på orten och stanna kvar. Att själv vara med och arrangera ett evenemang är ett bra sätt att växa och utvecklas, både som förening och som människa. Evenemang har också förmågan att samla människor med samma intressen och blir därmed en viktig mötesplats där nya nätverk och idéer kan födas. Vår uppgift är att inspirera, utbilda och koppla samman befintliga och potentiella arrangörer av goda evenemang. Begreppet ”det goda evenemanget” är enligt föreningens egen definition ett evenemang som är jämställt och hållbart, där unga människor är delaktiga och där mångfaldens möjligheter tas tillvara.

 

Kriterier för att söka medfinansiering till evenemang:

Vem kan söka medfinansiering till ett evenemang?

Föreningar och företag inom leaderområdet Astrid Lindgrens Hembygd (Nässjö, Eksjö, Vimmerby, Högsby, Hultsfred och del av Oskarshamns kommuner). Även kommuner, organisationer och myndigheter (juridiska personer) kan söka stödet i samarbete med en förening eller företag.

Hur gör jag för att söka medfinansiering?

 • Beskriv ert evenemang i ”Ansökan om medfinansiering av evenemang” (se länk ovan)
 • Ni kan söka stöd för till exempel lokalhyra, föreläsare/artist, marknadsföring, ljus/ljud, scenhyra enligt en av paketen, se ovan. Totala beloppet för stöd är 15 000 kr inkl moms. Bifoga gärna prisuppgifter eller offerter till det ni söker stöd för. Evenemang som söker medfinansiering får inte vara entrébelagda, däremot kan ni ta betalt för fika/mat, lotterier, medlemsavgifter etc.
 • Ansökan skickas via e-post till evenemang@alhembygd.se
 • Evenemanget ska genomsyras av hållbarhet, jämställdhet, mångfald och ungas delaktighet och får därmed en kvalitetsstämpel ”Det goda evenemanget”. Läs mer om hur ni kan göra evenemanget mer hållbart och jämställt via länken ovan.

När får jag beslut om vår ansökan är beviljad?

 • Beslut tas av en styrgrupp inom Astrid Lindgrens Hembygd och målsättningen är att ni ska få beslut inom cirka 1-2 veckor förutsatt att er ansökan är komplett.

Om ni får beviljat stöd:

 • Om ert evenemang blir beviljat medfinansiering, ska vår logotyp användas i all marknadsföring av evenemanget, i text och/eller affischer, i sociala medier, inbjudningar (avser tredelad logotyp för Astrid Lindgrens Hembygd + EU + Leader). Ladda ned logotypen via länken till höger (jpg-fil).
  Ladda ned logotypen (jpg-fil) som ska användas i all marknadsföring av evenemanget.
 • I kontakter med media ska ni nämna att ni fått leaderstöd från Astrid Lindgrens Hembygd.
 • Evenemanget ska marknadsföras i den digitala evenemangskalendern Allt som sker, www.alltsomsker.nu. Evenemangskalendern täcker området inom Astrid Lindgrens Hembygd (sex kommuner) och har ca 40 000 besökare/år. Ni kan enkelt registrera er som användare av kalendern på www.alltsomsker.nu och därefter registrera ert evenemang.
 • Föreningen ska även redovisa en uppskattning på nedlagd ideell tid.
 • Efter genomfört evenemang ska ni skicka en kort redovisning/rapport med utvärdering av evenemanget till oss.
 • Efter genomförandet ska ni skicka faktura på era faktiska utgifter (enligt det ni sökt stöd för) till Astrid Lindgrens Hembygd. Bifoga kopia på era betalda fakturor/utlägg och kopia på exempelvis annons, affischer. Evenemanget ska vara redovisat och fakturerat till oss senast två månader efter genomförande, dock senast 2018-09-30. Fakturan skickas till: Astrid Lindgrens Hembygd Badhusgatan 3, 598 37 Vimmerby Märk fakturan med: Det goda evenemanget