Föreningen Astrid Lindgrens Hembygd driver under 2017-2018 ett projekt i egen regi för att utveckla databasen Allt som sker och skapa evenemang i linje med Astrid Lindgrens Hembygds horisontella mål. Syftet är att ta ett större omtag där kalendern Allt som sker är en naturlig och effektiv del av evenemangsutvecklingen i Leaderområdet Astrid Lindgrens Hembygd. Kalendern Allt som sker ska utvecklas och nå fler användare/besökare i hela området där själva kalendern får en ny plattform med tilltalande design och tydligare budskap. Arrangörer har möjlighet att ansöka om ett stöd för evenemang som bygger på målen hållbarhet, jämställdhet, mångfald och ungas delaktighet. Vi vill skapa förutsättningar hos föreningar och företag för att skapa dessa evenemang och på så sätt bidra till en god evenemangskultur i området. I förlängningen skapar det möjlighet för alla som bor i området att få en meningsfull fritid, ett socialt liv och personlig utveckling (folkhälsa). Projektet syftar även till ökad entreprenörsanda och bidrar till att synliggöra en attraktiv landsbygd.

Evenemangskalendern Allt som sker, www.alltsomsker.nu 

I evenemangskalendern Allt som sker, kan stora som små arrangörer själva, och kostnadsfritt, marknadsföra och lägga upp sina egna evenemang. Kalendern visar evenemang inom Astrid Lindgrens Hembygd, dvs. kommunerna Nässjö, Eksjö, Vimmerby, Hultsfred, Högsby och Oskarshamn. Kalendern har över 40000 besökare per år och används flitigt av media och finns även länkat från diverse hemsidor.
Är du arrangör? Gå gärna in på www.alltsomsker.nu och registrera dig som användare.

Evenemangskalendern Alltsomsker har funnits i cirka 15 år och kom till efter ett behov av att nå ut med information om allt som sker inom Astrid Lindgrens Hembygd (till exempel konserter, föreningsträffar, kurser, utställningar, teater, naturvandringar, kommunala möten). Genom att samla både stora och små evenemang på en sida ser man hur brett utbud på aktiviteter det finns i området. Arrangörer har själva inloggning och kan enkelt lägga in sina aktiviteter i kalendern.

Aktiviteter i projektet är:
– skapa en ny plattform/databas för hemsidan www.alltsomsker.nu (klart under 2017)
– marknadsföring av kalendern
– genomföra minst 20 evenemang i samarbete med föreningar (möjlighet till medfinansiering av evenemang på max 15 000 kronor)
– undersöka utvecklingsmöjligheter för Allt som sker

Projektet är ett LAG-drivet projekt där styrgruppen består av Therese Sjögren, Christian Holzer och Carina Engqvist, projektledare på deltidstjänst är Therese Sjögren.
Projektet drivs i nära samverkan med systerprojektet Det goda evenemanget och projektledaren Cathrine Jansson, cathrine@alhembygd.se, tel 072-236 16 06.

Läs mer om ansökan och kriterier för medfinansiering av evenemang på http://www.astridlindgrenshembygd.se/evenemang/  På samma sida kan du även få information och tips på hur ett evenemang kan genomsyras av hållbarhet, jämställdhet, mångfald och ungas delaktighet.

I vår projektdatabas kan du läsa om beviljade evenemang som beviljats medfinansieringsstödet. Sök på temaområde Det goda evenemanget.

 

Projektet Allt som sker ska uppfylla målsättningarna:

Hållbarhet
Ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet ska vara en naturlig del av de evenemang vi genomför i samarbete med föreningar och företag. Genom förbättringar av den tekniska plattformen kommuniceras evenemanget bättre utåt och resultatet blir fler besökare och därmed bättre ekonomisk lönsamhet. Evenemanget ska i minsta möjliga mån belasta miljön och främja sociala möten och nya relationer/nätverk. Kalendern ger en unik chans att lyfta fram de hållbara evenemangen. I marknadsföringen av kalendern belyser vi hållbarhetsfrågorna.

Jämställdhet
Jämställdhet ska vara en naturlig del av de evenemang vi genomför i samarbete med föreningar och företag. Evenemanget ska tydligt vända sig till både kvinnor och män och själva genomförandet ska ske jämställt. Marknadsföring av kalendern Allt som sker ska beakta jämställdhetsfrågor.

Mångfald
Mångfald ska vara en naturlig del i de evenemang som vi genomför i samarbete med föreningar och företag. Evenemanget ska tydligt vända sig till alla och gärna ta tillvara allas kompetens/bakgrund i genomförandet. Marknadsföringen ska utformas på lätt svenska för att nå så många som möjligt.

Ungas delaktighet
Ungdomar i Astrid Lindgrens Hembygd har från början initierat kalendern Allt som sker. I vårt samarbete med föreningar och företag kring skapandet av evenemang kommer vi att sträva efter ungas delaktighet i genomförandet.