Med mod, klokhet och påhittighet skapar människor ett hållbart liv.          

– På redigt!               

 

Har ni en idé för lokal utveckling?
Tillfaller nyttan flera?
Kommer ni samverka med andra sektorer?
Är idén ny för bygden?
Går idén att kopiera till andra bygder?

 

Om ni svarat ”Ja!” på dessa frågor kan ni söka projektstöd hos oss för att förverkliga er idé.